Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 15.12.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 22.12.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:56 Pääkirjaston Studio, Linnankatu 2, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
146 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
147 § Pöytäkirjan tarkastus
148 § Iltakouluasia
149 § Aboa-apurahan myöntäminen vuodelle 2023
150 § Sopimuskumppaneiden toiminta-avustukset vuodelle 2023
151 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2023
152 § Kirjastopalveluiden maksujen ja tilavuokrien hinnoittelu ja käyttöperiaatteet
153 § Hankinnan kilpailutuksen valtuutus
154 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmien sekä määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä
155 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
156 § Vastaus jäsen Sara Koirasen aloitteeseen monikielisen viestinnän lisäämiseksi nuorisopalveluissa ja nuorisotiloissa
157 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
158 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon