Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 19.05.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 25.05.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:13 Vimma, Aurakatu 16, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
67 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
68 § Pöytäkirjan tarkastus
69 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sihteerin valinta sekä viranhaltijoiden läsnäolo- ja puheoikeudet lautakunnan kokouksissa
70 § Iltakouluasia
71 § Keskikaupungin nuorisotila
72 § Kohdennetut erityisavustukset kesä 2022
73 § Vuoden 2022 myönnetyn suurtuotantotuen muutosanomus
74 § Suurtuotantotuki 2023
75 § Kaupunginkirjaston asiakastulosteiden ja kopioiden hinnoittelu
76 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2022
77 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
78 § Vastaus jäsen Laura Rantanen ym. aloitteeseen koskien jalkautuvaa nuorisotyötä Turun ydinkeskustassa
79 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
80 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
81 § Hankintaoikaisuvaatimus Turun konserttitalon ja filharmonisen orkesterin kulttuurikaupan hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 24.03.2022 § 56 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 §:n 1 momentin 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon