Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 20.04.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 28.04.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:37 Radisson Blu Marina, Linnankatu 32, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
57 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
58 § Pöytäkirjan tarkastus
59 § Iltakouluasia
60 § Kulttuurilupaus
61 § Lausunto kaupunginorkesterin ja museopalveluiden kolmen vuoden talouden toimintamallin lopettamisesta vuodesta 2022 alkaen
62 § Museorahaston vuoden 2021 tuoton jakaminen
63 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
64 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
65 § Vuoden 2022 talouden 1. osavuosikatsaus
66 § Lautakunnan jäsen Vesa Hanskin aloite nuorten anonyymin chat- ja puhelinpalvelun kehittämiseksi

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon