Kaupunginhallitus 05.02.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 13.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:41 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
35 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
36 § Pöytäkirjan tarkastus
37 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)
38 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen (Kv)
39 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen (Kv)
40 § S:t Olofsskolan, ruotsinkielinen yläkoulu, hankesuunnitelma (Kv)
41 § Linnakaupungin monitoimitalon hankesuunnitelma
42 § Karhunaukion yhtenäiskoulun hankesuunnitelma
43 § Laajentuvan Turun kansainvälisen koulun toiminnan järjestäminen
44 § Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa - Turku kaksoisraiteen rakentaminen: Sopimusmuutos toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä
45 § Asemakaavanmuutosluonnos; Kupittaan kärki (2/2023)
46 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
47 § Koukkarinkatu 3, pitkäaikaisten vuokratilojen hankinta (Kv)
48 § Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (Kv)
49 § Työllisyysaluejohtajan viran perustaminen
50 § Runkolinjaston kehärunkolinjojen liikenteen kilpailuttaminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 mom. 2-kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon