Kaupunginhallitus 08.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 16.01.2024

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:05 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Tilahankkeiden hankesuunnitteluohjeen päivitys (Kv)
4 § Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2024
5 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
6 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 32 kohta
7 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 32 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon