Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö15916.05.2023 

3729-2023 (00 04 02)

Yhteistyö Varhan kanssa kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta

Työllisyyden palvelukokonaisuus, Työllisyysjohtaja Riitta Uitto ja Nuorisopalvelut, nuorisopalvelujohtaja Anniina Lehtiö-Vainio 11.5.2023:

Kaupunki on järjestänyt vuosittain kuntouttavaa työtoimintaa noin 900 henkilölle. Tästä 70 % on tuotettu ostopalveluna eri palveluntuottajilta työllisyyspalveluissa kehitetyn palvelusetelin avulla ja osa kaupungin omana tuotantona. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja tuottaminen on siirtynyt vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueen vastuulle. Kaupunki vastaa edelleen työmarkkinatukikustannuksista ja sillä on myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä.

Ehdotamme yhteistyösopimuksen solmimista hyvinvointialue Varhan kanssa nuorten, alle 30-vuotiaitten kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta kaupungin työpajalla ja työllisyyspalveluiden tuotannossa. Varha vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja tuottamisesta, ja kaupunki tarjoaa tilat nuorten työpajalta Fendarista ja työllisyyspalveluiden tuotannosta erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Liite 1​Sopimus kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista​

Liite 2​Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yleiset tietosuoja- ja tietoturvaehdot​

Pidämme kuntouttavien palveluiden tarjoamista nuorille tärkeänä. Palvelun saatavuuden varmistamiseksi esitämme yhteistyösopimuksen solmimista alle 30-vuotiaitten nuorten palveluiden tuottamisesta Varhan kanssa. Kaupunki tarjoaa toiminnalle tilat. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaalihuollon ammattihenkilöt vastaavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden palveluprosesseista, tuesta ja ohjauksesta palvelun aikana, kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuden asiakaskohtaisesta räätälöinnistä, palveluun kuuluvista viranomaistehtävistä sekä monialaisesta yhteistyöstä. Sosiaalihuollon ammattihenkilö seuraa kuntouttavan työtoiminnan etenemistä. Sosiaalihuollon ammattihenkilön ja kunnan työntekijän kanssa sovitaan yhteydenpidon tavoista asiakkaan aloittaessa työtoiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan työturvallisuuden edellyttämät henkilökohtaiset suojavarusteet ja luvat ovat järjestämisvastuussa olevan hyvinvointialueen vastuulla ja hankittava asiakkaan yksilökohtaisen tarpeen perusteella.

Ehdotus​Esitämme yhteistyösopimuksen solmimista hyvinvointialue Varhan kanssa nuorten, alle 30-vuotiaitten kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta kaupungin työpajalla ja työllisyyspalveluiden tuotannossa. Varha vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja tuottamisesta, ja kaupunki tarjoaa tilat nuorten työpajalta Fendarista ja työllisyyspalveluiden tuotannosta erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä 1 olevan yhteistyösopimuksen.

Varha vastaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja tuottamisesta, ja kaupunki tarjoaa tilat nuorten työpajalta Fendarista ja työllisyyspalveluiden tuotannosta erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen hyvinvointialue
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedVapaa-aika, nuorisopalvelut
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 159
Liite 1:Sopimus kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista
Liite 2:Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yleiset tietosuoja- ja tietoturvaehdot