Kaupunginhallitus 02.12.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 8:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
529 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
530 § Pöytäkirjan tarkastus
531 § Koronaviruspandemian vaatimat toimenpiteet

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon