Kaupunginhallitus 31.08.2020 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 08.09.2020

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
354 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
355 § Pöytäkirjan tarkastus
356 § Iltakouluasiat
357 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen
358 § Asunnottomuuden vähentämisen suunnitelman seuranta ja Turun kaupungin suunnitelma asunnottomuuden puolittamisen yhteistyöohjelmaan
359 § Kaupunginjohtajan varahenkilöjärjestelyt ajalla 1.9.2020-31.5.2021
360 § Puheenjohtajatoimikunnan kokoonpanon päivittäminen
361 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.8.2020 päätösten täytäntöönpanot
362 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
363 § Uuden jäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)
364 § Näyttelyvakuus Rosa Barban näyttelyn teoksille
365 § LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 ja 25 kohdat.
366 § Hankintaoikaisuvaatimukset puhtaanapidon tarvikkeiden hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 03.06.2020 § 55 osakokonaisuus 1 Pesu- ja puhdistusaineet ja hankintapäällikön päätöksestä 17.06.2020
367 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 1.6.2020 § 119 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
368 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 1.7.2020 § 153 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
369 § Oikaisuvaatimus työ- ja elinkeinoministeriön osoittamaa yksinyrittäjätukea koskevaan päätökseen 20.8.2020 § 170 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 20 kohta.
370 § Logomon tapahtumatilat Oy:n ja Logomo Oy:n osakassopimusten muuttaminen sekä suostumuksen antaminen yhtiöiden osakkeiden kaupalle
371 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetyt selvityspyynnöt ja aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon