Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10809.03.202011

13033-2015 (613, 627)

Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Kauppaopiston asemakaavasta tehdystä valituksesta

Tiivistelmä:

Valtuuston hyväksymästä Kauppaopiston asemakaavan muutoksesta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt asiassa kaupungin lausuntoa. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus tulee hylätä.

Kh § 108

Kaupunkiympäristötoimiala, johdon tuki, ympäristölakimies Nina Mattila 28.2.2020:

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 174 hyväksynyt Kauppaopiston asemakaavan muutoksen, joka on laadittu I kaupunginosan kortteliin 16 (os. Kellonsoittajankatu 9, 13 ja 15; Sirkkalankatu 11a, 11b ja 13a). Kaavan muutosalue käsittää Kauppaopiston tontin 21, neljä muuta korttelin tonttia (9, 1007, 1008 ja 2008) sekä osan Kellonsoittajankadun katualueesta sekä puiston, jossa kulkee Pyhän Kerttulin oikopolku.

Viisi asunto-osakeyhtiötä, joiden hallitsemat tontit rajoittuvat kauppaopiston tonttiin, ovat tehneet yhteisen valituksen, jossa vaaditaan valtuuston päätöksen kumoamista. Lisäksi valituksessa vaaditaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja katselmuksen toimittamista.

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Turun kaupungin lausuntoa 6.3.2020 mennessä. Turun hallintosäännön 33 § 2 momentin kohdan 3 mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat selityksen ja lausunnon antamista kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Lisäaikaa lausunnon toimittamiseksi on saatu 20.3.2020 saakka. Lausuntoehdotuksen mukaan valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee hylätä. Katselmuksen toimittaminen ei ole tarpeellista.

Liite 1Lausuntoehdotus

Oheismateriaali 1Valituskirjelmä

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteen 1 mukaisen lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Sundqvist ja Arve ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijänä tämän asian kohdalla toimi Heikkinen.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus
tiedKaupunkiympäristölautakunta


Liitteet:

Kh § 108
Liite 1:Lausuntoehdotus