Kaupunginhallitus 08.10.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Fiskars

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
409 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
410 § Pöytäkirjan tarkastus
411 § Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten lisäkoulutuspaikkojen ja muun määrärahan haku vuodelle 2014 (St)
412 § Liikennebiokaasun tuotannon käynnistäminen Turussa (Yt)
413 § Turun kaupungin lausunto SOTE -järjestämislain valmisteluryhmän väliraporttiin 2013:15
414 § Turun Kaupunginteatteri Oy:n rahoitus vuonna 2013
416 § Aiesopimus energiatehokkuussopimuksen jatkamisesta vuosina 2017 - 2020 ja kumulatiivisen energiasäästön tavoitteesta 2014 - 2020
417 § Aänitemusiikin käytöstä Gramex ry:lle maksettavan korvauksen tarkistaminen vuodelle 2014
420 § Johtajan viran (vak.nro 000499) lakkauttaminen
422 § Meritekniikan uudet tutkimusyhteistyösopimukset

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon