Kaupunginhallitus 22.04.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
191 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
192 § Pöytäkirjan tarkastus
193 § Iltakouluasiat
194 § Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talouden vakauttamisohjelmasta (Ht)
195 § Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen (Ht)
196 § Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäyttöä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Yt)
198 § Meritekniikan tutkimusyhteistyösopimusten maksatusten hoidon delegointi Koneteknologiakeskus Turku Oy:lle
200 § Salainen asia

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon