Kaupunginhallitus 15.04.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
176 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
177 § Pöytäkirjan tarkastus
179 § Vuoden 2013 maaliskuun verotilitys
180 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.4.2013 päätösten täytäntöönpano
181 § Terveyskeskuslääkärin viran (vak.nro 213031) tehtävänimikkeen ja palkkahinnoittelukohdan muutos
182 § Jäsenten nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2013
183 § Turun Odd Fellow Talo Oy:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen hallintojaoston päätöksestä 14.1.2013 § 21
184 § From Gdansk to Turku -hankkeen siirtosaamisten poistaminen kirjanpidosta
185 § Sillanrakentajat-hankkeen siirtosaamisten poistaminen kirjanpidosta
189 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: JulkL24 §:n 1 momentin 23, 25 ja 32 kohdat ja VeroJulkL § 12
190 § Tilannekatsaus toimintamalliuudistuksen täytäntöönpanoon

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon