Kaupunginhallitus 04.02.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
46 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
47 § Pöytäkirjan tarkastus
48 § Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2013
49 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.1.2013 päätösten täytäntöönpano
50 § Vuoden 2013 tammikuun verotilitys
51 § Opiskelijaedustajat Turun ammattikorkeakoulun hallitukseen vuodelle 2013
52 § Kaupunginhallituksen edustukset lauta- ja johtokunnissa
53 § Eräiden toimikuntien asettaminen vuosiksi 2013 - 2014
54 § Puutorin puolesta ry:n oikaisuvaatimus avustusanomuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä
55 § Näyttelyvakuuden myöntäminen Turun taidemuseolle (Vt)
56 § Kakskerranjärven neuvottelukunnan toiminnan jatkaminen (Yt)
58 § Erhepykälä
59 § Erhepykälä
60 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 23, 25 ja 32 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon