Keskusvaalilautakunta 02.04.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 9:00-21:00 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
63 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
64 § Pöytäkirjan tarkastus
65 § Alustava ääntenlaskenta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon