Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta6502.04.20233

9666-2022 (00 00 00)

Alustava ääntenlaskenta

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 65

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 31.3.2023:

Vaalilain 84 §:n mukaan ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta sekä vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta huolehtii kokouksissaan eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa vaalipiirilautakunta. Keskusvaalilautakunnalla ei siten ole lakisääteistä kokousta eduskuntavaaleissa vaalipäivänä.

Oikeusministeriön antaman ohjeistuksen mukaan keskusvaalilautakunta kokoaa äänestysalueittain vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 21.00 mennessä ja vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.30 mennessä. Lisäksi keskusvaalilautakunta yhdistää tiedot koko kunnan tulokseksi tallentamalla tiedot tuloslaskentajärjestelmään.

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta kokoaa oikeusministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti äänestysalueittain vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 21.00 mennessä.

Päätös​Kaikki Turun kaupungin vaalilautakunnat olivat ilmoittaneet vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärät kello 20.51 mennessä. Vaalipäivänä Turun kaupungin eri äänestysalueilla äänesti yhteensä 43​ 406 äänioikeutettua.

Turun kaupungin Suomessa asuvien suomen kansalaisten kokonaisäänestysprosentti eduskuntavaaleissa 2023 oli 72,6 % (ulkosuomalaiset mukaan luettuna 68,8 %).

Asian esittelivät kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi.