Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 19:00-19:40 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
56 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
57 § Pöytäkirjan tarkastus
58 § Vuoden 2023 talouden 1. osavuosikatsaus
59 § Varautuminen ja turvallisuus äänestyspaikoilla
60 § Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
61 § Muut ajankohtaiset vaalivalmistelut
62 § Muutokset vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanoihin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon