Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta6031.03.20235

9666-2022 (00 00 00)

Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 60

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 30.3.2023:

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Kirjeäänestys on edellä mainittujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta,​ jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista, ja mahdolliset puutteelliset tai epäselvät ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjat tuodaan keskusvaalilautakunnan kokoukseen tarkastettavaksi.​​

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennen kokousta saapuneet puutteelliset tai epäselvät ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjat.

Päätös​Keskusvaalilautakunta totesi vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen asiakirjojen vastaanottamisen päättyneen.

Keskusvaalilautakunta tarkasti 17 epäselvää ennakkoäänestysasiakirjaa, joista se jätti huomioon ottamatta kaksi (2), koska ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin, eli henkilöllä ei ole äänioikeutta eduskuntavaaleissa, kymmenen (10), koska lähetekirje oli niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voitu vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt, ja lisäksi viisi (5), koska lähetekirje on virheellisesti osoitettu Turun kaupungin keskusvaalilautakunnalle, vaikka äänestäjä kuuluu äänioikeusrekisterin mukaan toiseen vaalipiiriin. Huomioon ottamatta jääneet asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

Edelleen lautakunta totesi, että vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjoja on jätetty huomioon ottamatta yhteensä 47.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.​