Keskusvaalilautakunta 27.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 30.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:15 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
45 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
46 § Pöytäkirjan tarkastus
47 § Muutokset vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanoihin
48 § Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
49 § Turun kotouttamisohjelma 2022-2025 lausuntopyyntö
50 § Muut ajankohtaiset vaalivalmistelut

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon