Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta4827.03.20234

9666-2022 (00 00 00)

Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 48

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 22.3.2023:

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista, ja mahdolliset puutteelliset tai epäselvät ennakkoäänestysasiakirjat tuodaan keskusvaalilautakunnan kokoukseen tarkastettavaksi.​

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennen kokousta saapuneet puutteelliset tai epäselvät ennakkoäänestysasiakirjat.

Päätös​Keskusvaalilautakunta tarkasti 54 epäselvää ennakkoäänestysasiakirjaa, joista se jätti huomioon ottamatta kolme (3), koska ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin, eli henkilöllä ei ole äänioikeutta eduskuntavaaleissa, ja lisäksi yhdeksän (9), koska lähetekirje oli niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voitu vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt.

Lisäksi keskusvaalilautakunta jätti huomioon ottamatta kolme (3) kirjeäänestysasiakirjaa, koska kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset, ja lisäksi yhden (1) kirjeäänestysasiakirjan, koska äänestäjä oli äänestänyt ennen vaalilain 66 d §:n 1 momentissa säädettyä ajankohtaa.

Huomioon ottamatta jääneet asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.