Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto713.02.20137

1634-2013 (5121)

Vasaramäen koulun YSI+ -lisäopetuksen opetussuunnitelma

Tiivistelmä: -

Kasosvpj § 7

Perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne:

Vuoden 2013 alussa astuu voimaan ns. koulutustakuu, mikä edellyttää, että kaikille perusopetuksen päättäneille tulee tarjota opiskelupaikka. Lukuvuonna 2012 - 2013 Turussa on poikkeuksellisesti vain yksi lisäluokka (ns. kymppiluokka), joka toimii Rieskalähteen koulussa. Ensi lukuvuonna toinen lisäluokka aloittaa Vasaramäen koulussa. Luokalle otetaan 15 - 20 opiskelijaa. Lisäopetusta varten koulu on laatinut opetussuunnitelman, joka pohjautuu Valtakunnallisiin lisäopetuksen perusteisiin vuodelta 2004.

Vasaramäen koulun Ysi+ lisäopetuksen tarkoituksena on erityisesti kehittää opiskelijoiden elämänhallintataitoja ja tarjota syrjäytymisvaarassa oleville nuorille mahdollisuus löytää oma koulutusalansa. Lisäluokille otetaan sellaisia opiskelijoita, jotka ovat saman tai edellisen vuoden aikana saaneet perusopetuksen päättötodistuksen eivätkä ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa.  Vasaramäen Ysi+ -luokille voivat hakeutua myös sellaiset, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa heti alkuvaiheessa. Opiskelussa edellytetään sitoutumista lisäluokan tavoitteisiin.

YSI+ opetuksen tavoitteena on, että opiskelijan

Uutta Ysi+ -mallissa on, että ryhmällä on oma koordinaattori, coach, joka toimii valmentajan tavoin. Hän on kasvatuksen asiantuntija, jolla on vahva kokemus tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaamisesta. Samalla hän toimii linkkinä koulun ja yhteistyötahojen välillä. Hän on linkki myös yrityselämään. Eri oppiaineiden opettamisesta vastaavat Vasaramäen koulun aineenopettajat. Oppilaat integroidaan perusopetuksen ryhmiin opiskelijalle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoiden vuodessa vuorottelevat opetusjaksot koulussa ja työharjoittelujaksot yrityksissä.

Kaikille yhteiset aineet ovat:

·        äidinkieli ja kirjallisuus (joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä)

Muista opiskeltavista aineista sovitaan oppimissuunnitelmassa. Arvioinnissa käytetään monipuolisia näyttömahdollisuuksia. Itsearvioinnin merkitystä korostetaan.

 

Liite 1: Vasaramäen koulun lisäopetuksen opetussuunnitelma Ysi+

 

Perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne:

Ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto hyväksyy Vasaramäen koulun YSI+ lisäluokan opetussuunnitelman.

 

Jakelu:

Välimäki Jyrki

Salminen Kari

Oppilaanohjaajat, perusopetus

Ahanen, Sari

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedOppilaanohjaajat, perusopetus
tiedAhanen Sari
tiedHietanen Sari
tiedJarkia Kirsi
tiedJärvinen Eeva
tiedKirvesoja Sanna-Kaarina
tiedNiemi Petri
tiedSalminen Kari
tiedSchrey Hanna
tiedVälimäki Jyrki


Liitteet:

Kasosvpj § 7
Liite 4:Vasaramäen koulun lisäopetuksen opetussuunnitelma