Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 05.04.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:20 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
36 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
37 § Pöytäkirjan tarkastus
38 § Iltakouluasiat
39 § Turun kaupungin ja muiden kuntien välisten koulutusta koskevien sopimusten uudistaminen
40 § Turun kansainvälistä koulua ja Turun normaalikoulua koskevien sopimusten uudistaminen
41 § Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista vuodelta 2022
42 § Koulujen ja päiväkotien ruokien kuljetuspalveluiden hankinta
43 § LVI-tarvikkeiden hankinta ammatillisen koulutuksen opetustarpeisiin
44 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
45 § Ilmoitusasiat
46 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
47 § Automatisoidun varastohyllyn hankinta ammatillisen koulutuksen opetustarpeisiin / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 momentti 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon