Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.06.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunkikartano Ruokoranta, Ruokorannantie 15

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
79 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
80 § Pöytäkirjan tarkastus
81 § Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2019 - 2022
82 § Palvelusetelin käyttöönotto perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon sääntökirjan hyväksyminen
83 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
84 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
85 § Ilmoitusasiat
86 § Puolalan koulun Kauppiaskadun kiinteistön kalustaminen
87 § Puolalan koulun Kauppiaskadun kiinteistön teknisen työn laitteiden hankinta
88 § Viinamäen päiväkodin kalustaminen
89 § Koulutuksellinen tasa-arvo 2018 -projektin ProKoulu-koulutuspaketin hankinta / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 momentti 3 kohta
90 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalon selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon