Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.11.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10, 2. krs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
182 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
183 § Pöytäkirjan tarkastus
184 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
185 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen siirtäminen
186 § Sivistystoimialan palveluverkko 2015 - 2020
187 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan edustajan nimeäminen monikulttuurisuusneuvostoon
188 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kevätkauden 2015 kokousajat
189 § Ilmoitusasiat
190 § Jaoston pöytäkirja ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
191 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 1 mom. kohta 25

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon