Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2512.02.20145

3090-2013 (041, 002, 07)

Sivistystoimialan strateginen sopimus 2014 ja operatiiviset sopimukset 2014

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 25

Palvelujohtaja Mika Helva 4.2.2014:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi omalta osaltaan sivistystoimialan strategisen sopimuksen 11.9.2013 § 162 ja Turun kaupunginhallitus 20.1.2014 § 23 omalta osaltaan. Lautakunta käsitteli perusopetuksen opetusryhmien tilannetta kokouksessaan 22.1.2014 § 5. Tässä yhteydessä se päätti, että ”Mikäli toimenpiteet aiheuttavat muutoksia strategiseen sopimukseen tai operatiivisiin sopimuksiin, tulee asia viipymättä saattaa kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn.” Koska esityksen mukainen tahtotila on tehdä talousarvion uudelleenjako ja muuttaa Uudistusohjelman mukaista ryhmäkokoasiaa, tästä aiheutuu strategiseen sopimukseen joitakin muutoksia. Strategisen sopimuksen osalta on muutettu myös sellaiset kohdat, joiden osalta lainsäädäntö on muuttunut eli on otettu huomioon, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astuu voimaan 1.8.2014

 

Vastaavasti sopimuksen pohjalta on laadittu operatiiviset sopimukset jokaiselle tulosalueelle. Operatiiviset sopimukset palautettiin lautakunnassa 22.1.2014 § 3, että sopimuksissa voidaan ottaa huomioon talouden uudelleenjako vaikutuksineen ja ryhmäkokoasia.

 

Muutokset on merkitty liitteenä oleviin sopimuksiin siten, että poistettavat kohdat näkyvät yliviivattuina ja lisätyt kohdat kirjoitettuna punaisella värillä.

  

Liite 1                                  Sivistystoimialan strateginen sopimus 2014                                 

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2014

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2014

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2014

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2014

Liite 6                                  Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2014

Liite 7                                  Operativa avtalet 2014 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning 2014

Liite 8                                  Yhteisten palvelujen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2014

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan strategiseen sopimukseen 2014 tehtävät muutokset sekä päättää lähettää sen näiden muutosten osalta hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen. Lisäksi lautakunta hyväksyy operatiiviset sopimukset vuodelle 2014.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli palvelujohtaja Vesa Kulmala.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
noudSivistystoimiala, aikuiskoulutus
noudSivistystoimiala, ammatillinen koulutus
noudSivistystoimiala, lukiokoulutus
noudSivistystoimiala, perusopetus
noudSivistystoimiala, toimialan hallinto
noudSivistystoimiala, varhaiskasvatus
noudSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvHelva Mika
tpvKulmala Vesa


Liitteet:

Kasopelk § 25
Liite 1:Sivistystoimialan strateginen sopimus 2014
Liite 2:Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2014
Liite 3:Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2014
Liite 4:Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2014
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2014
Liite 6:Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2014
Liite 7:Operativa avtalet 2014 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning 2014
Liite 8:Yhteisten palvelujen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2014