Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3012.02.201410

1476-2014 (653)

Heinikonkadun päiväkodin toiminnan siirtäminen muihin tiloihin 1.6.2014 lukien

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 30

Suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski:

 

Heinikonkadun päiväkodin (valmistumisvuosi 1980) korjaustyöt ovat käynnistymässä kesäkuun 2014 alussa. Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut toteaa korjauksesta ja sen perusteista seuraavan:

 

”Päiväkoti on kaksikerroksinen ja sijoitettu rinnetontille niin, että osa rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinistä on maanvastaisia.

 

Sisätilat ovat ahtaita ja pinnoiltaan kuluneet.

 

Rakennuksessa on tasakatto, josta vedenpoisto hoidetaan sisäpuolisilla, käyttötilojen läpi kulkevilla sadevesiviemäreillä talon alle ja sieltä ulkopuolen sadevesiverkostoon.

   

Ilmanvaihtojärjestelmä ei vastaa nykymääräyksiä. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa rinteen puolella, ahtaissa tiloissa yhdessä lämmönsiirtimen kanssa. Tuloilma otetaan maanvastaisen seinän läpi tehdyn, betonilla suojatun IV- kanavan kautta yläpihalta.

 

Päiväkodissa on tehty tarvittavat kuntotutkimukset ja sisäilmamittaukset ja niiden pohjalta korjaussuunnitelma.

 

Nykyiset vesikattorakenteet on purettava kokonaan. Vesikatto muutetaan harjakatoksi kunnon räystäsrakenteilla. Sadevedet ohjataan rakennuksen ulkopuolisilla sadevesikouruilla ja – syöksyillä sadevesiverkostoon.

 

Ilmanvaihtojärjestelmä on ilman laadun parantamiseksi tehtävä kokonaan uudelleen. Nykyiseen IV- konehuoneeseen ei mahdu uusien määräysten mukaista IV- konetta. Tilojen ahtaudesta johtuen sisätiloihin ei voi tehdä laajennuksia. Ilmanvaihtokonehuone on järkevää sijoittaa vesikatolle, jonne se voidaan integroida harjakattomuutoksen yhteydessä. Ilmanvaihtokanavia voidaan kuljettaa vaakasunnassa nykyisen yläpohjan päällä harjakaton suojassa ja näin vältytään erittäin hankalilta asennuksilta ahtaissa sisätiloissa.

 

Nykyisen ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen on mittava työ ja aiheuttaa sisätiloissa tarpeen uusia kaikki sisäpinnat. Myös sisäilman laadun parantamiseksi on sisäpinnat uusittava.”

 

Työt jatkuvat Kiinteistöliikelaitoksen ilmoituksen mukaan vuoden 2014 loppuun.

 

Korjaustyön alustava kustannusarvio on 712.000 euroa.

 

Korjaustöiden laajuuden vuoksi on päiväkodin toiminta siirrettävä kokonaan muihin tiloihin kesäkuun 2014 alusta vuoden 2014 loppuun.

 

Toiminta voidaan vielä kesäkuussa ja heinäkuussa 2014 järjestää alueen muissa päiväkodeissa, joten ulkopuolisia väistötiloja tarvitaan vasta 1.8.2014 lukien.

 

Varhaiskasvatuksen, Kasvatus- ja opetusviraston Tilapalvelujen, Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen sekä Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueen edustajat ovat syksyn 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana selvittäneet eri väistötilavaihtoehtoja. Selvittelyssä on ollut mukana myös Vapaa-aikatoimialan Nuorten Palvelujen edustajat.

 

Selvittelyissä nousi esille kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa:

 

-Pernon koulukiinteistö, Hyrköistentie 35

-Pansion nuorisotalo, Pernontie 16

 

Kiinteistöliikelaitoksen, Strateginen tilojen ohjaus- vastuualueen sekä Sivistystoimialan edustajat tutustuivat Pansion nuorisotalon sekä Pernon vanhan koulukiinteistön tiloihin 12.11.2013.

 

Valmisteluryhmä teki jatkokatselmuksen Pernon koulutaloon 20.1.2014. Katselmuksessa keskeisenä tavoitteena oli määritellä ne tilat ns. auditoriosiivessä (G-siipi), jotka mahdollisesti otettaisiin väistötiloiksi.

 

Valmisteluryhmä on tehtyjen katselmusten ja selvitysten pohjalta kokoontunut 10.1.2014 ja 31.1.2014. Jälkimmäisessä neuvottelussa päädyttiin siihen, että päiväkodin toiminta pyritään sijoittamaan kokonaan Pernon koulutalon tiloihin 1.8. -31.12.2014 hajasijoittamatta osaa toiminnoista Pansion nuorisotalon tiloihin.

 

Pernon koulutalo on ollut pääasiassa varastokäytössä alkuvuodesta 2009 sen jälkeen, kun peruskoulutoiminta tiloissa päättyi. Mm. tilojen ilmanvaihto on näin ollen suljettu, ja muuton sekä tilapäiskäytön jäljet näkyvät mm. pintarakenteiden kunnossa.

 

Kaupunginteatteri on vuokrannut osan tiloista väistötiloikseen teatterin korjauksen ajaksi.

 

Päivähoidon väistötilakäytölle on näin ollen edellytyksenä, että käyttöön otettavissa tiloissa tehdään välttämättömät korjaus- ja muutostyöt, jotta ne ovat turvalliset ja väistötilatarpeen perusedellytykset täyttävät.

 

Neuvottelussa 31.1.2014 sovittiin aikataulun kiireellisyyden vuoksi mm. seuraavista toimenpiteistä, jotka käynnistetään välittömästi:

 

-G-osan IV-koneet huolletaan, ilmanvaihtokanavat nuohotaan, ilmamäärät säädetään ja kytketään ilmanvaihtokoneet päälle

-Tehdään välttämättömät pintaremontti - ym. työt, joita väistötilakäyttö välttämättä edellyttää (väistötilojen eristäminen väliseinin koulun muista tiloista, sisäpintojen maalaus, rikkinäisten levyjen vaihto jne.)

-Siivotaan tilat ja tehdään sisäilmamittaukset

-Suunnitellaan piha-alueelle tarvittavat leikkitilat

 

Toimenpiteet pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti siten, että viimeistään maaliskuun 2014 puolivälissä saadaan otettua sisäilmanäytteet. Niiden puhtaus ratkaisee viime kädessä sen, onko tilat otettavissa käyttöön.

 

Lisäksi sovittiin, että varhaiskasvatus käynnistää keskustelut Arkean kanssa ruokailujärjestelyistä. Oma ruuanvalmistus muutaman kuukauden aikana, mikä edellyttäisi mm. hellan, tiskikoneen ja kohdepoiston järjestämisen, ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää.

 

Varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja on antanut asiasta lausuntonsa 5.2.2014.

 

Liite 1                                  Varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja 5.2.2014

 

Lausunnossa todetaan mm., että

 

-Pernon koulutalo sijaitsee aivan Heinikonkadun päiväkodin vieressä, joten siirtyminen väistötiloihin ei tuota perheille ongelmia lasten kuljetuksessa

-Tiloihin tarvitaan ennen väistötilakäyttöä korjauksia, lisäksi tulee varmistaa sisäilman laatu

-Päiväkodin käyttöön tulee suunnitella aidattu piha-alue lasten ulkoilua varten, myös sisäänkäyntialue tulee aidata

 

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy (Arkea) on 4.2.2014 toimittanut varhaiskasvatukselle laskelman remontin aikaisen toiminnan muutoksen vaikutuksista ruokapalvelukustannuksiin. Veloituksen perustana on muutos jakelukeittiöstä palvelukeittiöksi.

 

Lisäkustannus palvelutason ja kuljetuksen muutoksesta on Arkean laskelman mukaan yhteensä 16 327 euroa.

 

Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut on ilmoittanut, että Pernon koulutalon väistötilojen (950 m2) vuokrahinta on 4 euroa/m2. Syksyn 2014 osalta (1.8–31.12.2014) vuokrakustannukset ovat näin olen kaikkiaan 19 000 euroa.

 

Heinikonkadun tilat (870 m2) ovat poissa käytöstä 1.6.- 31.12.2014, mistä tulee toimialalle vuokrasäästöä kaikkiaan 76 125 euroa.

 

Yhteenvetona on todettavissa seuraavaa:

 

-Heinikonkadun päiväkodin toiminta on siirrettävä väistötiloihin omien tilojen remontin vuoksi 1.6–31.12.2014

-Kesäaikana (1.6.–31.7.2014) selvitään sisäisin järjestelyin, ulkopuolisia väistötiloja tarvitaan 1.8.–31.12.2014

-Varhaiskasvatus puoltaa Pernon koulutalon tilojen (950 m2) ottamista väistötilakäyttöön ajalla 1.8. -31.12.2014 edellyttäen, että ko. tiloissa tehdään tarvittavat välttämättömät korjaus- ja muutostyöt ja että sisäilman laatu on turvallinen

-Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut on käynnistänyt tarvittavat työt tavoitteena se, että sisäilmamittaukset väistötiloissa voitaisiin tehdä viimeistään maaliskuun 2014 puolivälissä

-Pansion nuorisotalon tiloja on käytettävissä, mikäli tarve sitä edellyttää, elokuusta 2014, vapaana oleviin tiloihin ei kuitenkaan voi sijoittaa Heinikonkadun päiväkodin koko toimintaa

 

Varhaiskasvatus varautuu siihen, että väistötilatarve voi jatkua vuoden 2015 puolelle, mikä korjaustöiden valmistuminen menee aivan joulukuun 2014 lopulle.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus         Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluille, että Sivistystoimialalle vuokrattaisiin väistötiloja 950 m2 Pernon koulutalosta, Hyrköistentie 35, ajalla 1.8.–31.12.2014.

 

Samalla lautakunta edellyttää, että tiloissa tehdään ennen niiden käyttöön ottoa välttämättömät korjaus- ja muutostyöt ja varmistetaan tilojen turvallisuus päiväkotitoiminnalle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli palvelujohtaja Vesa Kulmala.

Jakelu

esiKiinteistöliikelaitos, tilapalvelut
mtpvAlapaattikoski Tapio


Liitteet:

Kasopelk § 30
Liite 1:Varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja 5.2.2014