Kaupunginhallitus 05.03.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
100 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
101 § Pöytäkirjan tarkastus
102 § Kaupunginvaltuuston 27.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano (Kj)
103 § Päivähoidon järjestämissuunnitelma (Otj)
104 § Turku 2011 -säätiölle vuonna 2011 annetun lainan lyhennysohjelman tarkistaminen (Kj)
105 § Yritysvaikutusten arviointi Turun kaupungin päätöksenteossa (Kj)
106 § Turun kaupungin edustajien nimeäminen 20.3.2012 Messukeskuksessa järjestettävään kuntauudistuksen kuulemistilaisuuteen (Kj)
108 § Kaupungin operaattorin palkkaaminen Turun seudun liikenteenhallintakeskukseen (Yj)
109 § Valtuutettu Jarmo Laivorannan ym. aloite Turku Science Parkin toiminnan kustannusten ja tulosten selvittämisestä (kaupunginvaltuuston 27.2.2012 täytäntöönpano) (Kj)
110 § Valtuutettu Johannes Yrttiahon ym. aloite kunnan toimielimissä jätettyjen aloitteiden yhtenäisestä käsittelystä (kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 27.2.2012) (Kj)
111 § Valtuutettu Johannes Yrttiahon ym. aloite kunnan velvollisuudesta jälkitarkastusten järjestämiseen (kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 27.2.2012) (Pj)
112 § Valtuutettu Pentti Kososen aloite ym. hyppyrimäen rakentamiseksi Turkuun (kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 27.2.2012) (Yj)
113 § Valtuutettu Pentti Kososen ym. aloite katetun katsomon rakentamiseksi Kupittaan pesäpallostadionille (kaupunginvaltuuston täytäntöönpano 27.2.2012) (Yj)
114 § Apulaiskaupunginjohtajan viran hakijat ja täyttöprosessi (Kj)
115 § Kaupunginjohtajan viran hakijat ja täyttöprosessi

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon