Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto 19.03.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 § Pöytäkirjan tarkastus
14 § Lukio- ja ammattiopetusjaoston kokouksen 12.2.2013 päätösten laillisuus
15 § Lukio- ja ammattiopetusjaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
16 § Ammatillisten neuvottelukuntien pöytäkirjat
17 § Ilmoitusasiat
18 § Viranhaltijoiden päätökset
19 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2016
20 § Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin operatiivisten palvelutuotantosopimusten 2012 toteuma
21 § Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin operatiiviset palvelutuotantosopimukset 2013
22 § Kevään 2013 yhteisvalinnan tulokset suomenkielisten päivälukioiden ja Turun ammatti-instituutin osalta
23 § Valtionosuusrahoitteisten ammatillisten perustutkintopaikkojen aloituspaikkaesitys vuodelle 2014
24 § Ajankohtaiset ilmoitusasiat
25 § Turun ammatti-instituutin ammatillisten neuvottelukuntien nimeäminen valtuustokaudelle 2013 - 2016

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon