Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3013.02.20192

3652-2017 (420, 421)

Aluehallintoviraston päätös Touhula-päiväkotien toiminnasta Turussa

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 30

Toimialajohtaja Timo Jalonen 10.2.2019:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli 29.3.2017 § 51 Varissuolla toimivan Touhula-päiväkotien tilannetta.

 

Aluehallintovirasto on tehnyt asiasta päätöksen 24.1.2019.

 

Aluehallintoviraston päätöksestä käy ilmi, että Turussa on tehty useita erilaisia ilmoituksia Touhula-päiväkotien toimintaan liittyen. Aluehallintovirasto huomauttaa Touhula Varhaiskasvatus Oy:tä asiakaspaikkojen mitoitusta sekä toiminnan turvallisuutta ja terveellisyydestä koskevien säännösten noudattamisesta.

 

Lisäksi päätöksessä todetaan, että päiväkotiin ei tulisi sijoittaa lapsia asiakaspaikkoja enempää. Turun palveluohjauksen tulee ottaa tämä huomioon sijoituksia tehdessään. Koska päiväkodeissa voi olla myös ulkopaikkakuntalaisia lapsia, on päävastuu asiakaspaikkojen täyttämisen noudattamisesta kuitenkin yrityksellä.

 

Touhula Varhaiskasvatus Oy on tehnyt tiedotteen toiminnastaan.

 

Oheismateriaali 1               Aluehallintoviraston päätös

 

Oheismateriaali 2               Touhula Varhaiskasvatus Oy:n tiedote

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee aluehallintoviraston päätöksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.