Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 16.08.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 12:30 m/s Amorella

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
45 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
46 § Pöytäkirjan tarkastus
47 § Kaupunginvaltuuston päätökset
48 § Kaupunginhallituksen päätökset
49 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
50 § Työvoiman käytön seuranta 1.1. - 30.6.2018
51 § Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 31.7.2018
52 § Vastine oikaisuvaatimukseen, suunnittelijan viran täyttäminen (vak.nro 100845)
53 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon