Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta3219.04.20187

4319-2018 (02 02 02)

Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 31.3.2018

Tiivistelmä: -

Vsaluelk § 32

Talouspäällikkö Juho Kaituri 11.4.2018:

Vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.3.2018 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2017.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 24,57 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2019), sijaiskulut ja muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 25,12 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut avustukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2018

Pelastusjohtaja Jari Sainio:                   

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Vsaluelk § 32
Liite 1:Talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2018