Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta3119.04.20186

4274-2018 (01 00 02)

Työvoiman käytön seuranta 1.1. - 28.2.2018

Tiivistelmä: -

Vsaluelk § 31

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara 6.4.2018:      

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot:

Tammikuu - Helmikuu20172018
Työvoiman käyttö / htv515,0530,7
Vakituisten osuus %79,878,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %7,26,7
Sijaisten osuus %8,38,4
Tilapäisten määräaikaisten osuus %4,76,1
Sairauspoissaolot %5,34,4
Tapaturmapoissaolot %0,13 0,55
Työpanos448,7461,4
Työpanoksen osuus työvoimasta87,186,9
Sijaistus %35,436,8

Vuoden 2018 kahden ensimmäisen kuukauden aikana työvoimaraportin mukaan tehtiin Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella keskimäärin 530,7 htv. Muutos verrattuna vuoteen 2016 on 15,7 htv.

Oheismateriaali 1Työvoiman käytön jakautuminen 1.1.- 28.2.2018

Oheismateriaali 2Työvoiman käyttö suhteessa tavoitetasoihin 1.1.-28.2.2018

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee raportin työvoiman käytöstä 1.1. - 28.2.2018 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.