Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta3019.04.20185

697-2018 (00 01 01)

Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat

Tiivistelmä: -

Vsaluelk § 30

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara 10.4.2018:

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnalle esitetään seuraavat päätöspöytäkirjat mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Pöytäkirjat ovat nähtävänä keskuspaloasemalla ja aluepelastuslautakunnan kokouksessa.

Pelastusjohtaja

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainittuja pelastusjohtajan päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.