Turun kaupungin vanhusneuvosto 18.11.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Linnankatu 39 / sähköinen kokous, Yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
95 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
96 § Pöytäkirjan tarkastus
97 § Vammaisneuvoston toiminta 2020
98 § Vanhusneuvoston toiminta 2020
99 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
100 § Osallistujien esittämät muut asiat
101 § Kotihoito tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointiraportissa
102 § Vanhusneuvostolle osoitettu nimetön kirje koskien kaupungin kotihoitoa
103 § Järjestötapaaminen
104 § Vanhusneuvoston vuoden 2021 toiminnan suunnittelu
105 § Talouden toteuma
106 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
107 § Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset
108 § Yhteydenotot
109 § Digiasiat
110 § Tilaisuudet
111 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon