Turun kaupungin vanhusneuvosto 17.06.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Linnankatu 39 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
41 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
42 § Pöytäkirjan tarkastus
43 § Sote-uudistuksen ja vanhuspalvelujen palvelurakennemuutoksen yleisesittely
44 § Ajankohtaiskatsaus koronatilanteesta
45 § Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2019
46 § Vanhusneuvoston esitys neuvoston toimialan järjestöjen ja yhdistysten tilavuokrien perinnästä korona-aikana
47 § Vanhusneuvoston syksyn 2020 kokousajat
48 § Vanhusneuvoston nettisivujen päivittäminen ja jäsenten vastuualueet
49 § Talouden toteuma
50 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
51 § Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset
52 § Yhteydenotot
53 § Digiasiat
54 § Tilaisuudet
55 § Turun kaupungin vanhusneuvoston esitys hyvinvointikoordinaattorista
56 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon