Turun kaupungin vanhusneuvosto 18.12.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, kerho 5, 2. krs., Puistokatu 11, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
108 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
109 § Pöytäkirjan tarkastus
110 § Yleiskatsaus Muistiluotsi -toimintaan
111 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020
112 § Vanhusneuvoston päivystysvuorot Palvelutori Poijussa kevätkaudella 2020
113 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
114 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
115 § Yhteydenotot
116 § Tilaisuudet
117 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon