Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto10319.11.201912

1902-2019 (07 02 01)

Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 103

Sihteeri Tiina Mäkinen 19.11.2019:

Vanhusneuvoston järjestöjäsenet tiedottavat tässä kohdin edustamiensa järjestöjen ja yhdistysten käsittelemistä asioista lyhyesti ne ajankohtaiset asiat, joilla voidaan yleisesti olettaa olevan vaikutusta laajemminkin turkulaisten ikäihmisten hyvinvointiin.

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösMerkittiin tiedoksi puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaan 13.11.2019 sähköpostitse vanhusneuvoston järjestöjäsenille ja heidän taustajärjestöilleen kohdennetut kysymykset liittyen 19.11.2019 järjestettyyn vanhusneuvoston vuoden 2020 toiminnan suunnitteluseminaariin.

Pekka Paatero kertoi lain sotaveteraanien kuntoutuksesta astuneen voimaan marraskuun alusta. Turussa asiat on Paateron mukaan järjestetty kohtuullisen hyvin ja näin lakimuutos ei turkulaisten sotaveteraanien osalta tuo tullessaan suuria muutoksia. 

Eini Pihlajamäki kertoi osallistuvansa Turun Seudun Vanhustuki ry:n ikäihmisten asumista pohtivaan työryhmään. Pihlajamäki kertoi työryhmän olevan kiinnostunut tekemään asiassa yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa.