Turun kaupungin vanhusneuvosto 20.03.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Kokous vamm.neuvoston kanssa, Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, kerho 2, Puistok. 11, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
17 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
18 § Pöytäkirjan tarkastus
19 § Sairaalan sosiaalityö
20 § Osallisuuden ajankohtaiset asiat
21 § Vammaisneuvoston toiminta 2019
22 § Vanhusneuvoston toiminta 2019
23 § Osallistujien esittämät muut asiat
24 § Esitys seniorirannekkeen kohderyhmän laajentamiseksi
25 § Pysäköinti Kupittaan Urheilukeskuksen ympäristössä
26 § Aloite - iäkkäiden päiväkoti
27 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
28 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
29 § Yhteydenotot
30 § Tilaisuudet
31 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon