Turun kaupungin vanhusneuvosto 13.02.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Palvelutalo Hemmet (Stiftelsen Hemmet i Åbo rs), Tähtitorninkatu 2, 4. krs, 20700 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Villa Vindenin toiminnan esittely
4 § Lausunto yleiskaava 2029 (1/2009) luonnoksesta ja keskustan liikenneverkon vaihtoehto-tarkastelusta
5 § Lausunto kaupunginhallituksen ikäihmisille kohdentamien yleishyödyllisten yhdistysten toiminta-avustusten jakamisesta vuonna 2019
6 § Esitys seniorirannekkeen kohderyhmän laajentamiseksi
7 § Pysäköinti Kupittaan Urheilukeskuksen ympäristössä
8 § Aloite - iäkkäiden päiväkoti
9 § Turkulaisten vanhusten asunnottomuus ja asuinolot
10 § Vanhusneuvoston opintomatka Tampereelle kevätkaudella 2019
11 § Talouden toteuma
12 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
13 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
14 § Yhteydenotot
15 § Tilaisuudet
16 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon