Turun kaupungin vanhusneuvosto 13.06.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Forum Marinum, Messi, Linnankatu 72, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
47 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
48 § Pöytäkirjan tarkastus
49 § Lausuntopyyntö runkolinjaston linjastoluonnoksista
50 § Lausuntopyyntö eläkeläisyhdistysten / ikääntyneille toimintansa kohdentaneiden yleishyödyllisten yhdistysten toiminta-avustuksista 2018
51 § Vanhusneuvoston esitys Turun romanityön kehittämissuunnitelman uusimisesta
52 § Vanhusneuvoston kannanotto Turun kotihoidon tilasta
53 § Talouden toteuma
54 § Vanhusneuvoston kokoukset syyskaudella 2018
55 § Superseniorit -viikon palautekatsaus
56 § Tilaisuudet
57 § Yhteydenotot
58 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
59 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
60 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon