Turun kaupungin vanhusneuvosto 18.04.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Kerhohuone 2, 1. krs, Puistokatu 11 B, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
20 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
21 § Pöytäkirjan tarkastus
22 § Vanhusneuvoston toiminta 2018
23 § Vammaisneuvoston toiminta 2018
24 § Korjausneuvonnan ajankohtaiset asiat
25 § Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen tehtävien esittely
26 § Osallistujien esittämät muut asiat
27 § Aloite - kaupungin katujen ja kiinteistöjen nykyistä parempi merkitsemiskäytäntö
28 § Vanhuspalvelulain toteutuminen Turussa
29 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja vuosikello vuodelle 2018
30 § Vanhusneuvoston 26.3.2018 järjestämä info- ja keskustelutilaisuus
31 § Tilaisuudet
32 § Yhteydenotot
33 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon