Turun kaupungin vanhusneuvosto 14.02.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Muistojen koti, DaisyLadies ry, Linnankatu 41, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Muistojen kodin toiminnan esittely
4 § Lausunto Turun pyöräilyn kehittämisohjelman luonnoksesta (25.10.2017)
5 § Aloite-ehdotus Turun katu- ja numerokylttien yhdenmukaistamisesta
6 § Talouden toteuma
7 § Tilaisuudet
8 § Yhteydenotot
9 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
10 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
11 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon