Turun kaupungin vanhusneuvosto 13.12.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Varusmestarintie 15, 20360 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
81 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
82 § Pöytäkirjan tarkastus
83 § JärjestöSotehanke 113 -projektin esittely
84 § Lausuntopyyntö Turun pyöräilyn kehittämisohjelman luonnoksesta (25.10.2017)
85 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja vuosikello vuodelle 2018
86 § Vanhusneuvoston vuoden 2018 toimintasuunnitelman mukaisen toimeenpano-ohjelman laadinta
87 § Vanhusneuvoston vuoden 2018 kokousajat
88 § Tilaisuudet
89 § Yhteydenotot
90 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
91 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
92 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon