Turun kaupungin vanhusneuvosto 12.04.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Myllykoti, ruokasali, 2. krs, Viilarinkatu 9, 20320 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
24 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 § Pöytäkirjan tarkastus
26 § Myllykodin toiminnan esittely
27 § Lausunto ehdotuksesta Turun kaupungin rakennusjärjestykseksi
28 § Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2016
29 § Ikäihmisten asumisseminaari ja senioriparlamentti
30 § Tilaisuudet
31 § Yhteydenotot
32 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
33 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
34 § Nykyisen vanhusneuvoston toimikauden jatkaminen
35 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon