Turun kaupungin vanhusneuvosto 15.03.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Liinahaan vanhainkoti, neuvotteluhuone, Liinahaankatu 17, 20320 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
13 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
14 § Pöytäkirjan tarkastus
15 § Liinahaan ja vanhuskeskus 3:n toiminnan esittely
16 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asemakaavanmuutoksen valmistelusta Uittamon kaupunginosaan, Uittamon täydennys
17 § Kannanotto selvitykseen Turun palvelulinjojen toimivuudesta ja kehittämistarpeista
18 § Keskustelutilaisuus ikäihmisten palveluista
19 § Tilaisuudet
20 § Yhteydenotot
21 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
22 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
23 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon