Turun kaupungin vanhusneuvosto 14.12.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Turun kansalliset seniorit ry:n kerhohuoneisto, Uudenmaankatu 17, 20700 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
119 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
120 § Pöytäkirjan tarkastus
121 § Turun kansalliset seniorit ry:n toiminnan esittelyä
122 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja vuosikello vuodelle 2017
123 § Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kysely kuntien vanhusneuvostoille/vanhusneuvostojen puheenjohtajille
124 § Sotaveteraanien kotiin annettavat palvelut
125 § Tilannekatsaus vanhusneuvoston tekemistä aloitteista ja selvityspyynnöistä
126 § Vanhuspalvelujen arviointia
127 § Suomi 100 -juhlavuoden huomioiminen vanhusneuvoston toiminnassa vuonna 2017
128 § Yhteistyö eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa
129 § Talouden toteuma
130 § Vanhusneuvoston vuoden 2017 kokousajat
131 § Vanhusneuvoston päivystysvuorot Palvelutori Poijussa kevätkaudella 2017
132 § Tilaisuudet
133 § Yhteydenotot
134 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
135 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
136 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon