Turun kaupungin vanhusneuvosto 08.06.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Kultaranta Resort Oy, Kivinavetta, Särkänsalmentie 178, 21100 Naantali

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
66 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
67 § Pöytäkirjan tarkastus
68 § Kotihoidon ajankohtaiset asiat
69 § Turun kansalliset seniorit ry:n aloite-ehdotus Turun kaupungille ikäihmisten asuntojen kunnostamisesta
70 § Turun kansalliset seniorit ry:n aloite-ehdotus vanhusneuvostolle ryhmäkuuntelulaitteen hankkimisesta
71 § Selvityspyyntö suun terveydenhuollon palveluista
72 § Aloite-ehdotus vanhusneuvolan perustamisesta
73 § Vanhusneuvoston syksyn kokousajat ja -paikat
74 § Tilaisuudet
75 § Yhteydenotot
76 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
77 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
78 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon