Turun kaupungin vanhusneuvosto 10.02.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Vanhuspalvelujen hallinto, neuvotteluhuone 1, 1. krs, Linnankatu 39, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
11 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
12 § Pöytäkirjan tarkastus
13 § Yleisesittely ikäihmisten asuntojen korjausavustuksista
14 § Eläkeläisyhdistysten avustukset vuodelle 2016 - vanhusneuvoston kriteerit avustusten myöntämiseksi
15 § Aloite - 80 vuotta täyttäneiden ennaltaehkäisevät kotikäynnit
16 § Aloite - vanhusasiamies Turkuun
17 § Talouden toteuma
18 § Jäsenesittely vanhusneuvoston nettisivuille
19 § Tiedotettavaa
20 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
21 § Yhteydenotot
22 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
23 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
24 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon