Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto813.01.20168

182-2016 (017)

Lauta- ja johtokuntien kuulumiset

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 8

Sihteeri Tiina Mäkinen 13.1.2016:

Vanhusneuvosto sopi 13.5.2015 kokouksessaan, että ne vanhusneuvoston jäsenet, jotka toimivat lauta- ja johtokuntien jäseninä, tiedottavat tässä kohdin niissä käsiteltävistä ikäihmisiin liittyvistä asioista aina niiden suunnittelusta varsinaisiin päätöksiin asti. Vanhusneuvosto nimesi 2.12.2015 kokouksessaan osan jäsenistään, jotka eivät toimi lauta- ja johtokuntien jäseninä, seuraamaan lauta- ja johtokuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja ja raportoimaan niissä esillä olleista ikäihmisiin liittyvistä asioista vanhusneuvoston seuraavassa kokouksessa esityslistan kohdassa lauta- ja johtokuntien kuulumiset.

(Ks. tarkemmin vanhusneuvoston pöytäkirja 2.12.2015 101 §).

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösPuheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa tiedotti kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käsitelleen 12.1.2016 kokouksessaan (7 §) asemakaavamuutosta työnimellä  ’Ukkokoti’.  Candolinien palvelutalo ja Palvelutalo Wilen ovat parhaillaan yhdistymässä hallinnollisesti. Ko. kaavamuutoksen yhtenä tarkoituksena on varata rakennusoikeutta palvelutalo Wilenin yhteyteen mahdollisesti rakennettavaan laajennusosaan, johon on alustavasti suunniteltu muistisairaille soveltuvaa asumista. Vierimaa tiedotti lisäksi, että TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forssin mukaan vanhusneuvosto otetaan mukaan Ruusukorttelin laajennuksen suunnitteluun.

Heidi Haapala totesi liikuntalautakunnan kokoontuvan vasta tammikuun loppupuolella ja näin ollen tiedotettavaa ei vielä ollut.