Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto5902.09.201513

8678-2015 (019)

Tiedotettavaa

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 59

Sihteeri Tiina Mäkinen 2.9.2015:

Vanhusneuvosto vahvisti syksyn 2015 kokousajat 4.6.2015 kokouksessaan (§ 42). Vanhusneuvosto päätti kokoontua syksyn aikana seuraavasti:

2.9.2015 klo 13.00

7.10.2015 klo 13.00

5.11.2015 klo 16.30 (yhteiskokous vammaisneuvoston kanssa)

2.12.2015 klo 13.00

Vanhusneuvoston 7.10.2015 kokous alkaa – aiemmin päätetystä poiketen - klo 9.00, jolloin kuullaan vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahosen esitys Turun vanhuspalvelujen nykytilasta.

Osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala on lähettänyt 9.6.2015 sähköpostitse vanhusneuvoston työskentelyä opastavat julkaisut.

Oheismateriaali 1Vanhusneuvosto-opas

Oheismateriaali 2Vaikuttajaryhmien opas

Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään 4.10.-11.10.2015. Sihteeri on tilannut Vanhustyön keskusliitolta teemaviikkoon liittyvää materiaalia jaettavaksi jäsenille ja heidän sidosryhmilleen.

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösMerkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa kertoi lisäksi, että osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala valmistelee parhaillaan vanhusneuvoston esitelehtistä (kooltaan 1 A4 kaksipuolisena). Esitelehtiseen tulee mm. vuoden 2015 – 2016 vanhusneuvoston kuva ja yhteystiedot, ja sitä tullaan jakamaan vielä jäljellä olevien varsinaisten esitteiden ohella. 

Vanhusneuvoston Poijun päivystysvuorolista on syksyn osalta puheenjohtaja Vierimaan mukaan lähes valmis. Vanhusneuvoston odotetaan nyt itse ilmoittavan Turun Sanomien Minne tänään -palstalle päivystyksistään Poijussa. Päätettiin, että puheenjohtaja Vierimaa lähettää päivystysvuorolistan sihteerille, joka toimittaa sen hyvinvointitoimialan viestinnälle. Hyvinvointitoimialan viestinnän toivotaan lähettävän infon päivystyksistä Turun Sanomiin.

Poijussa jo päivystämässä käynyt varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo kertoi, että vanhusneuvoston päivystyspöydässä oli vielä ennen remonttia vanhusneuvoston kyltti. Nyt tällaista kylttiä ei enää ollut. Sihteeri on yhteydessä palveluohjauksen esimies Antero Lehtoseen vastaavanlaisen kyltin saamiseksi päivystyspöytään. 

Seppo Leivo kutsui vanhusneuvoston Varsinais-Suomen Kansallisen Senioripiirin kirkkopäivän Seniorimessuun, joka järjestetään Mikaelinkirkossa 17.9.2015 klo 13.15 alkaen. Messun käytännön järjestelyistä vastaa Turun kansalliset seniorit ry.

Vanhusneuvoston 7.10.2015 kokous pidetään Kauppakeskus Skanssissa yhteispalvelu Monitorin viereisessä neuvotteluhuoneessa klo 9.00 alkaen.