Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto6002.09.201514

2490-2015 (449)

Muut asiat

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 60

Sihteeri Tiina Mäkinen 2.9.2015:

EhdotusVanhusneuvosto keskustelee jäsenten esiin nostamista asioista.

PäätösKotihoidon asiakkaiden virkistysiltapäivän keskusteluissa nousi Tarja Lessigin mukaan esille hankaluus liikkua rollaattorilla Turun seudun joukkoliikenteen busseissa. Rollaattoria käyttävän osalta bussimatkan maksamista helpottaisi, jos bussin keskiovilla olisi myös matkakortin lukulaitteet. Vanhusneuvosto kertoi, että asian tiimoilta on jo aiemmin tehty aloite. (Dnro 6182-2014).

Leif Westéren tiedusteli puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaalta 4.6.2015 vanhusneuvoston kehittämispäivän yhteydessä koostettujen ryhmätöiden tuloksia. Lisäksi toivottiin saatavan kooste jäsenten vastauksista puheenjohtajan 5.6.2015 lähettämään vanhusneuvoston syksyn toimintaa linjaavaan sähköpostikyselyyn.  

Marjatta Sinervo on kesän aikana käynyt Turun Vanhalla hautausmaalla katsomassa miltä hautausmaan penkkitilanne näyttää ja onko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä lisännyt penkkejä vanhusneuvoston kehittämisehdotuksessaan esittämällä tavalla (Dnro 9270-2014). Sinervo totesi, että penkit ovat pääosin sijoitettu hyvin ja niitä on riittävästi. Sinervon saaman palautteen mukaan vielä kaivattaisiin penkkiä sankariristiltä katsottuna vasemmalle puolelle sankarihautojen päähän. Päätettiin, että Marjatta Sinervo lähettää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle ko. penkkitarpeen vielä tiedoksi.

Seppo Koskelta tiedusteltiin missä mennään ns. Hilan kiinteistön saneerauksen osalta samoin kuin miten edetään Ruusukorttelin laajennuksen kanssa.

Marjatta Sinervo toi vielä esille Portsakoti 2:sen ja siihen liittyvän aloitteen valmistelun (Dnro 1342-2015). Vanhusneuvosto päätti, että Portsakoti 2:sen aloitteen valmistelun aloitus otetaan seuraavan kokouksen esityslistalle.